RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU w związku z określeniem obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu żagańskiego

02.07.2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU
w związku z określeniem obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu żagańskiego

Komunikat do pobrania

INFORMACJE

28.04.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, ze na stronie www.gis.gov.pl dostępne są informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

INFORMACJE

20.04.2020

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.
z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego informacji na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Szprotawska 30B, bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: zagan.piw@wet.zgora.pl

 

 

Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

Badanie mięsa na włosie

20.03.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, że próbki mięsa do badania w kierunku włośnicy przyjmowane są w każdy wtorek i piątek od godziny 9:00 do godziny 11:00

Komunikat

18.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wystąpieniem w Polsce wirusa SARS-CoV2 kierując się troską o nierozprzestrzenianie choroby Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu apeluje o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żaganiu.Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, kontakty z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii będą odbywały się wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dostępne formy kontaktu:

Telefonicznie: tel. 68 367 10 99/68 377 30 40 , tel./fax 68 367 10 99

Drogą mailową: zagan.piw@wet.zgora.pl

Skrytka ePUAP: weterynariazagan

Listownie: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu

                    ul. Szprotawska 30B, 68-100 Żagań

W wyjątkowych sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania poprzez kontakt z sekretariatem - telefoniczny tel. 68 367 10 99  lub mailowy zagan.piw@wet.zgora.pl

Na parterze zostanie umieszczony  punkt, w którym będzie można złożyć niecierpiące zwłoki pisma, wnioski, dokumenty itp.

WNIOSKI DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ W PONIŻSZYM LINKU

 

WNIOSKI

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY SKARBOWE:

Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, plac Słowiański 17

Rachunek: Santander Bank Polska S.A. I O/Żagań 66 1090 2558 0000 0006 4000 0100

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

16.01.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r.

10.01.2020

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie
powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

 

Rozporządzenie do pobrania

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem 4 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

03.01.2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem 4 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żagańskiego

02.01.2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU
w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żagańskiegoOpublikował: Agata Skoczeń
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Agata Skoczeń
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 8 084